Muudatused valimiste korralduses

Alates 1. jaanuarist 2017 korraldab Eestis valimisi riigi valimisteenistus. Riigi valimisteenistus on Riigikogu Kantselei struktuuriüksus, mis on valimissedustest tulenevate ülesannete täitmisel iseseisev.

Vabariigi Valimiskomisjon jätkab valimiste aususe tagajana. Vabariigi Valimiskomisjon lahendab kaebusi, teostab järelvalvet, viib läbi olulisemad toimingud, registreerib kandidaadid ja teeb kindlaks üleriigilised hääletamis- ning valimistulemused.

Riigikogu valimise seadus (alates 1. jaanuar 2017)

Järgmised valimised

KOV volikogu valimised
15. oktoober 2017

Riigikogu valimised
2019

Euroopa Parlamendi valimised
2019