<![CDATA[Valimised: Uudised]]> http://vvk.ee/uudised/ et Mon, 03 Oct 2016 14:46:00 +0300 <![CDATA[Vabariigi Valimiskomisjon jättis valimisliidu "Harku Liit" kaebuse rahuldamata]]> http://vvk.ee/uudised/vabariigi-valimiskomisjon-jattis-valimisliit-harku-liidu-kaebuse-rahuldamata/ Vabariigi Valimiskomisjon arutas tänasel koosolekul valimisliit „Harku Liit“ kaebust, kes vaidlustas Harku Valla valimiskomisjoni otsuse, millega registreeriti valimisliit „Harku valimisliit“. Valimisliit "Harku Liit" leidis, et valimisliidu "Harku valimisliit" nimi on tema nimega eksitavalt sarnane.

Vabariigi Valimiskomisjon otsustas kaebuse rahuldamata jätta, sest sõnapaaride „Harku Liit“ ja „Harku valimisliit“ erinevus, arvestades ka sõnade „liit“ ja „valimisliit“ erinevat tähendust, muudab nimed valija jaoks eristatavaks. Seetõttu ei saa neid kahte nime pidada ka eksitavalt sarnaseks.

 

 

]]>
http://vvk.ee/?id=14179 Wed, 23 Aug 2017 00:00:00 +0300
<![CDATA[Suur tänu e-hääletamise testijatele]]> http://vvk.ee/uudised/suur-tanu-e-haaletamise-testijatele/ Riigi valimisteenistus tänab kõiki, kes aitasid kaasa uuendatud e-hääletamise süsteemi beetatestimisele. Kolme päeva jooksul valis Eesti looduskaunimat paika ligi 700 inimest, esikoha võitis suure ülekaaluga Taevaskoda, millele järgnesid Lahemaa rahvuspark ja Kakerdaja raba. 

]]>
http://vvk.ee/?id=14178 Mon, 21 Aug 2017 00:00:00 +0300
<![CDATA[ Täna algas e-hääletamise beetatestimine]]> http://vvk.ee/uudised/tana-algas-e-haaletamise-beetatestimine/ Täna algas veebilehel www.valimised.ee e-hääletamise keskkonna avalik beetatestimine, kus kõik valimisealised huvilised saavad anda hääle Eesti kõige looduskaunimale paigale.

Valimisteenistus on tänulik kõigile proovihääletajatele, kes annavad oma hääle ja panuse uue süsteemi testimiseks.

Testhääletamisel tuleb läbi teha sama protseduur kui valimistel e-hääletades. Kuigi e-hääletamise süsteemi on uuendatud, ei ole valija jaoks midagi muutunud. Valija laeb ikka alla valijarakenduse, veendub, et tal on olemas internetiühendusega arvuti ning kasutab enda identifitseerimiseks ID-kaarti, digi-ID-d või mobiil ID-d.

Testhääletamine kestab reede, 18. augusti kella 18-ni. 

 

]]>
http://vvk.ee/?id=14172 Wed, 16 Aug 2017 00:00:00 +0300
<![CDATA[16 августа начнется регистрация кандидатов и избирательных союзов на выборы в собрания местных самоуправлений, которые пройдут в октябре.]]> http://vvk.ee/uudised/16/ Кандидатов можно представлять для регистрации в течение 21 дня, т.е. до 5 сентября, 18:00.  Подача избирательных союзов на регистрацию заканчивается на пять дней раньше, 31 августа. Кандидатов и избирательные союзы регистрируют избирательные комиссии волостей и городов.

«Во всех 79 местных самоуправлениях Эстонии сегодня ждут первые заявления о регистрации. Можем сказать, что процесс выборов начат», – сказал руководитель Государственной службы по организации выборов Прийт Винкель.

Право баллотироваться в собрания местных самоуправлений есть у граждан Эстонии и граждан Европейского союза, обладающих правом голоса, чье место жительство по состоянию на 1 августа согласно регистру народонаселения находится в самоуправлении, где гражданин хочет представить свою кандидатуру.   

В этом году на местных выборах в девяти местных самоуправлениях несколько избирательных округов. «Нас часто спрашивают, что необходимо учитывать при подаче заявления, если, например, в городе или в волости – два избирательных округа. Баллотироваться можно лишь в одном округе, но это не обязательно должен быть избирательный округ, в котором, согласно регистру, находится постоянное место жительства кандидата», – сказал Винкель.

Также необходимо помнить, что избирательный союз должен заключить компанейский договор, который регулирует отношения между членами. Пример договора можно найти на домашней странице выборов www.valimised.ee. «Компанейский договор – это не новость. Заключать его необходимо было уже на прошлых выборах, в 2013 году. Но при необходимости дополнительную информацию о нем предоставят волостные и городские секретари», – пояснил Винкель.

Списки избирателей Министерство внутренних дел подготовит к 15 сентября. После этого изменения места жительства учитываться не будут. Лицо, обладающее правом голоса, может избрать лишь кандидата из списка, представленного в избирательном округе по месту жительства избирателя.

Предварительное голосование и электронное голосование на выборах в собрания местных самоуправлений начнется 5 октября. Выборы пройдут 15 октября. 

]]>
http://vvk.ee/?id=14169 Tue, 15 Aug 2017 00:00:00 +0300
<![CDATA[16. augustil algab kandidaatide ja valimisliitude registreerimiseks esitamine oktoobris toimuvateks kohaliku omavalitsuse volikogude valimisteks.]]> http://vvk.ee/uudised/16-augustil-algab-kandidaatide-ja-valimisliitude-registreerimiseks-esitamine-oktoobris-toimuvateks-kohaliku-omavalitsuse-volikogude-valimisteks/ Kandidaate saab registreerimiseks esitada 21 päeva jooksul, seega kuni 5. septembri kella 18-ni.  Valimisliitude registreerimiseks esitamine lõpeb viis päeva varem, 31. augustil. Valimisliite ja kandidaate registreerivad valla ja linna valimiskomisjonid.

„Kõigis 79-s Eesti omavalitsuses oodatakse tänasest registreerimiseks esitamise avaldusi. Seega saame öelda, et valimistoimingud on alanud,“ sõnas riigi valimisteenistuse juht Priit Vinkel.

Kandideerimisõigus on hääleõiguslikul Eesti kodanikul ja Euroopa Liidu kodanikul, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht on 1. augusti seisuga omavalitsuses, kus ta soovib kandideerida.    

Käesoleva aasta kohalikel valimistel on üheksa omavalitsust, kus on mitu ringkonda. „Meie käest on palju küsitud, mida kandideerimisavalduse esitamisel silmas pidada, kui vallas või linnas on näiteks kaks ringkonda. Kandideerida saab vaid ühes ringkonnas, kuid see ei pea olema tingimata ringkond, kus on registri alusel kandidaadi alaline elukoht,“ sõnas Vinkel.

Samuti tuleb meeles pidada, et valimisliit peab sõlmima seltsingulepingu, mis reguleerib liikmete omavahelisi suhteid. Lepingu näidis on saadaval valimiste veebilehel www.valimised.ee. „Seltsingulepingus midagi uut ei ole, see oli vajalik juba ka eelmiste, 2013. aasta valimiste eel. Kuid vajadusel jagavad selle kohta lisainfot valla- ja linnasekretärid,“ selgitas Vinkel.

Valijate nimekirjad koostab siseministeerium 15. septembriks. Pärast seda elukoha aadressi andmetes tehtud muudatusi arvesse ei võeta. Hääleõiguslik isik saab valida üksnes oma elukohajärgses valimisringkonnas üles seatud kandidaatide vahel.

Kohaliku omavalitsuse volikogude valimiste eelhääletamine ja elektrooniline hääletamine algab 5. oktoobril, valimispäev on 15. oktoobril. 

]]>
http://vvk.ee/?id=14168 Tue, 15 Aug 2017 00:00:00 +0300
<![CDATA[Vabariigi Valimiskomisjon: katsed korraldada paralleelvalimisi pole õigusriigile kohased ]]> http://vvk.ee/uudised/vabariigi-valimiskomisjon-katsed-korraldada-paralleelvalimisi-pole-oigusriigile-kohased/ Vabariigi Valimiskomisjoni hinnangul ei ole õigusriigile omane kohaliku omavalitsuse volikogu valimiste eel tekkinud olukord, kus osa sundliitmise kohtus vaidlustanud valdadest mängivad mõttega korraldada paralleelvalimised haldusreformi eel kehtinud piiride alusel.

Valimiskomisjoni esimehe Meelis Eeriku sõnul oleks kohaliku tasandi isetegevus valimiste valdkonnas vastutustundetu ning vastuolus riigis kehtivate õigusnormidega. “Eesti on õigusriik, kus kehtivad seadused ja määrused, mille alusel tuleb valimisi korraldada,” sõnas Eerik. „Niikaua, kui kohus pole asjakohaste määruste jõustumist peatanud või neid kehtetuks tunnistanud, määrused kehtivad ja nende alusel korraldatakse ka valimisi,” kinnitas valimiskomisjoni esimees.

Tänase seisuga on Riigikohtus Vabariigi Valitsuse määrused sundliitmise kohta vaidlustanud 13 omavalitsusüksust, neist osa käitumine viitab, et nad on kaalumas võimalust korraldada paralleelvalimisi.

Vabariigi Valimiskomisjon selgitab, et omavalitsusüksuste sundliitmise vaidlustamise fakt ei tähenda seda, et liitmisotsus on tühine ning valimisi võib korraldada meelevaldselt. Kui omavalitsusüksustes on valimisi korraldavad õigusaktid vastu võtnud nii vallavolikogu kui ka maavanem, tuleb lähtuda haldusreformi raames vastu võetud seaduslikest maavanema korraldustest. „Siinkohal ei saa olla kahepidist mõtlemist,“ ütles Eerik.

Kohaliku omavalitsuse volikogude valimiseks saab valimisliite ja kandidaate esitada maavanema moodustatud valimiskomisjonile alates 16. augustist. Eelhääletamine ja elektrooniline hääletamine algab 5. oktoobril, valimispäev on 15. oktoobril.

 

]]>
http://vvk.ee/?id=14164 Mon, 07 Aug 2017 00:00:00 +0300
<![CDATA[31.05 toimub ülevaatlik seminar e-hääletamise süsteemi uuendamisest]]> http://vvk.ee/uudised/toimub-ulevaatlik-seminar-e-haaletamise-susteemi-uuendamisest/ Ootame kõiki huvilisi kolmapäeval, 31. mail kell 14 aadressil Toompea 1 asuvasse suurde saali, kus tuleb jutuks e-hääletamise süsteemi uuendamise hetkeseis sügisel toimuvateks kohaliku omavalitsuse volikogude valimisteks.

Päevakava: 

  1. Priit Vinkel, riigi valimisteenistuse juht. Sissejuhatavad sõnad ehk miks on uut süsteemi vaja
  2. Tarvi Martens, riigi valimisteenistuse e-hääletamise juht. Uus e-hääletamise süsteem: IVXV.
  3. Sven Heiberg, AS Cybernetica projektijuht. IVXV tehnoloogia ja arhitektuur.
  4. Tarmo Hanga, RIA infostruktuuri osakonna juhataja. RIA roll e-häälte kogujana.
  5. Küsimused ja vastused.

Olete oodatud!

Registreerimine Facebookis 

Seminari saab jälgida otseülekandes: https://www.riigikogu.ee/live/4/et, salvestust saab järele vaadata: https://www.youtube.com/riigikogu

]]>
http://vvk.ee/?id=14139 Tue, 23 May 2017 00:00:00 +0300
<![CDATA[Alates sellest aastast korraldab valimisi riigi valimisteenistus]]> http://vvk.ee/uudised/alates-sellest-aastast-korraldab-valimisi-riigi-valimisteenistus/ Alates 1. jaanuarist andis Vabariigi Valimiskomisjon valimiste korraldamise ülesande riigi valimisteenistusele. Nüüdseks on valimisteenistus komplekteeritud ning valmis oma ülesandeid täitma.

Riigi valimisteenistus moodustati Riigikogu Kantselei iseseisva pädevusega struktuuriüksusena senise kantselei valimiste osakonna baasil. Peamiseks ajendiks valimiste korralduse muutmisel oli erinevate ülesannete efektiivsem jaotamine:  nüüdsest korraldab valimisi riigi valimisteenistus, Vabariigi Valimiskomisjon teostab aga järelevalvet ning teisi olulisi valimistoiminguid, näiteks üleriigiliste valimistulemuste kindlakstegemine.

Riigi valimisteenistuse juhina alustas tööd senine valimiste osakonna juhataja Priit Vinkel ning asejuhina samas osakonna asejuhatajana õigusalal töötanud Arne Koitmäe.

“Valimisteenistuse ülesandeks on valimiste korraldamine, selleks vajalike tehniliste lahenduste arendus ja rakendamine, sealhulgas ka elektroonilise hääletamise läbiviimine,” sõnas Vinkel. Samuti juhendab ja koolitab valimisteenistus teisi valimiste korraldajaid, aga tagab ka valimiste läbiviimiseks vajaliku inventari ja teenuste olemasolu ning haldab erinevaid valimiste infosüsteeme.

Vabariigi Valimiskomisjon jääb valimiste aususe ja seaduslikkuse tagajaks. „Meie ülesanne on veelgi konkreetsem – teeme kindlaks valimistulemuse, teostame järelevalvet valimiste korraldajate üle ning vaatame läbi kaebused,“ sõnas Vabariigi Valimiskomisjoni esimees Meelis Eerik. 

Valija jaoks uus struktuur muudatusi kaasa ei too. „Ka tänavustel kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel kulgevad hääletaja jaoks kõik toimingud täpselt samamoodi kui varemgi,“ kinnitas Vinkel.

]]>
http://vvk.ee/?id=14084 Mon, 09 Jan 2017 00:00:00 +0200
<![CDATA[Audiitorkogu nimetas Vabariigi Valimiskomisjoni liikmeks Teet Raidma]]> http://vvk.ee/uudised/audiitorkogu-nimetas-vabariigi-valimiskomisjoni-liikmeks-teet-raidma/ Seoses 1. jaanuarist jõustunud valimisseaduste muudatusega nimetas Audiitorkogu juhatus Vabariigi Valimiskomisjoni (VVK) liikmeks infosüsteemide audiitori Teet Raidma ja asendusliikmeks infosüsteemide audiitori Janno Kase. Raidma töötab KPMG Baltics OÜ IT nõustamisteenuste juhina ja Kase Eesti Panga siseaudiitorina.

VVK esimehena jätkab Harju Maakohtu kohtunik Meelis Eerik ja aseesimehena Riigikontrolli kohaliku omavalitsuse auditi osakonna peakontrolör Airi Mikli. Lisaks on VVK liikmed Riigikantselei istungiosakonna juhataja Aivar Rahno, Riigiprokuratuuri juhtiv riigiprokurör Dilaila Nahkur-Tammiksaar, õiguskantsleri Kantselei direktor Olari Koppel ning Tallinna Ringkonnakohtu kohtunik Meelika Aava. Uue seaduse alusel ei kuulu VVK-sse enam Riigikogu Kantselei esindaja.
]]>
http://vvk.ee/?id=14071 Tue, 03 Jan 2017 00:00:00 +0200
<![CDATA[Kersti Kaljulaid valiti Vabariigi Presidendiks]]> http://vvk.ee/uudised/kersti-kaljulaid-valiti-vabariigi-presidendiks/ Täna toimunud Vabariigi Presidendi valimise esimeses hääletusvoorus Riigikogus kogus Kersti Kaljulaid 81 häält.

Hääletamisest võttis osa 98 saadikut, ristiga märgistamata hääletamissedeleid oli 17.

Vabariigi Presidendiks valituks osutub kandidaat, kui tema poolt hääletab Riigikogu koosseisu 2/3 enamus ehk kui ta saab vähemalt 68 häält. Seega tunnistas Vabariigi Valimiskomisjon valituks Kersti Kaljulaidi.

Statistika varasemate presidendivalimiste kohta (lk 81 – 86):  http://www.vvk.ee/public/documents/Valimised_Eestis_1992-2015.pdf

]]>
http://vvk.ee/?id=14054 Mon, 03 Oct 2016 00:00:00 +0300