Toimunud valimiste kandidaatide otsing

Selle otsinguvormiga on leitav informatsiooni kõikide 1992-2019 aastal Riigikogu (RK), kohaliku omavalitsuse volikogu (KOV) ja Euroopa Parlamendi (EP) valimistel osalenud kandidaatide kohta.

Iga kandidaadi kohta näidatakse: 
Kandidaadi nimi; millisest valimisest osa võttis; (KOV volikogu valimiste korral) millises vallas/linnas kandideeris; ringkonna number; kandidaadi reg number; nimekirja nimi; saadud häälte arv ning valimistel valituks osutumine +/-.
2009. a Euroopa Parlamendi valimistel kinniste nimekirjadega süsteemis erakonna nimekirjas kandideerinud kandidaatide kohta hääli ei ole võimalik näidata.

Liiga üldiste otsingutulemuste vältimiseks sisestage vähemalt nelja tähemärgiline otsisõna.

 

Kandidaat Valimine Vald/linn Ringkonna number Kandidaadi number Nimekiri Hääli Valitud
Vello KümmelKOV 1996Ruhnu vald1107Üksikkandidaat5+
Vello KümmelKOV 1999Ruhnu vald1101Üksikkandidaat7-
Vello KümmelKOV 2002Ruhnu vald1108VL Sõltumatud3+
Vello KümmelKOV 2005Ruhnu vald1102VL Sõltumatud8+
Vello KümmelKOV 2009Ruhnu vald1101Ruhnu136+
Vello KümmelKOV 2013Ruhnu vald1101Valimisliit Ruhnu 174-
+ + +