Riigikogu juhatuse valimine 16. märtsil 2000

Riigikogu esimehe valimine

Valimissedeli sai ja hääletamisest võttis osa 96 Riigikogu liiget. Kehtetuks tunnistati 1 valimissedel. Hääled jagunesid järgnevalt:

Kandidaat                  PooltVastu
Toomas Savi

55

40

Toomas Savi valiti Riigikogu esimeheks.

Riigikogu aseesimeeste valimine

Valimissedeli sai ja hääletamisest võttis osa 96 Riigikogu liiget. Kehtetuks tunnistati 3 valimissedelit. Hääled kandidaatide vahel jagunesid järgnevalt:

Kandidaat                     Hääli    
Tunne-Väldo Kelam

50

Siiri Oviir

43

Tunne-Väldo Kelam valiti Riigikogu esimeseks aseesimeheks ja Siiri Oviir teiseks aseesimeheks.

+ + +