Riigikogu juhatuse valimised 30. märts 2015

Riigikogu esimehe valimine

Hääletamissedeli sai ja hääletamisest võttis osa 100 Riigikogu liiget. Kehtetuks tunnistati 1 hääletamissedel. Hääled jagunesid järgnevalt:

Kandidaat Hääli
Eiki Nestor 58
Andres Herkel 41

Eiki Nestor valiti Riigikogu esimeheks.

 

Riigikogu aseesimeeste valimine

Hääletamissedeli sai ja hääletamisest võttis osa 100 Riigikogu liiget. Kehtetuid hääletamissedeleid ei olnud. Hääled kandidaatide vahel jagunesid järgnevalt:

Kandidaat Hääli
Jüri Ratas 42
Helir-Valdor Seeder 58

Helir-Valdor Seeder valiti Riigikogu esimeseks aseesimeheks ja Jüri Ratas teiseks aseesimeheks.

+ + +