Riigikogu juhatuse valimised 2017

Riigikogu juhatuse valimine 23. märtsil 2017. aastal

Riigikogu esimehe valimine

Hääletamissedeli sai ja hääletamisest võttis osa 97 Riigikogu liiget. Kehtetuks tunnistati 24 hääletamissedelit. Hääled jagunesid järgnevalt:

Kandidaat Poolt antud häälte arv Vastu antud häälte arv
Eiki Nestor  51 22 

Eiki Nestor valiti Riigikogu esimeheks.

 

Riigikogu aseesimeeste valimine

Hääletamissedeli sai ja hääletamisest võttis osa 97 Riigikogu liiget. Kehtetuks tunnistati 16 hääletamissedelit. Hääled kandidaatide vahel jagunesid järgnevalt:

Kandidaat Hääli
Taavi Rõivas 34 
Enn Eesmaa 47 


Enn Eesmaa valiti Riigikogu esimeseks aseesimeheks ja Taavi Rõivas teiseks aseesimeheks.

+ + +