Riigikogu juhatuse valimised 20. märts 2014

Riigikogu esimehe valimine

Hääletamissedeli sai ja hääletamisest võttis osa 100 Riigikogu liiget. Kehtetuks tunnistati 1 hääletamissedel. Hääled jagunesid järgnevalt:

Kandidaat

Hääli

Eiki Nestor

54

Ene Ergma

45

Eiki Nestor valiti Riigikogu esimeheks.

 

Riigikogu aseesimeeste valimine

Hääletamissedeli sai ja hääletamisest võttis osa 100 Riigikogu liiget. Kehtetuks tunnistati 1 hääletamissedel. Hääled kandidaatide vahel jagunesid järgnevalt:

Kandidaat

Hääli

Jüri Ratas

48

Laine Randjärv

51

Laine Randjärv valiti Riigikogu esimeseks aseesimeheks ja Jüri Ratas teiseks aseesimeheks.

+ + +