Vabariigi Presidendi valimised 2001. aastal

Valimine Riigikogus

Esimene hääletusvoor leidis aset 27. augustil, 2001.

Vabariigi Valimiskomisjon tegi esimese hääletusvooru häälte lugemisel kindlaks järgmised arvud:

1. Valijate nimekirja kantud Riigikogu liikmete arv101
2. Hääletamissedeli saanud Riigikogu liikmete arv101
3. Hääletamisest osavõtnud Riigikogu liikmete arv91
4. Kehtetute hääletamissedelite arv0
5. Märgistamata (ristita) hääletamissedelite arv13

KandidaatHääli
Peeter Kreitzberg40
Andres Tarand38

Kuna ühegi kandidaadi poolt ei hääletanud Riigikogu koosseisu kahekolmandikuline enamus, peetakse 28. augustil teine hääletusvoor. Enne teist vooru toimub uus kandidaatide ülesseadmine.


Teine hääletusvoor leidis aset 28. augustil, 2001.

Vabariigi Valimiskomisjon tegi teise hääletusvooru häälte lugemisel kindlaks järgmised arvud:

1. Valijate nimekirja kantud Riigikogu liikmete arv101
2. Hääletamissedeli saanud Riigikogu liikmete arv99
3. Hääletamisest osavõtnud Riigikogu liikmete arv91
4. Kehtetute hääletamissedelite arv1
5. Märgistamata (ristita) hääletamissedelite arv19

KandidaatHääli
Peeter Kreitzberg36
Peeter Tulviste35

Kuna ükski kandidaat ei saavutanud nõutavat kahekolmandikulist häälteenamust, peetakse kolmas hääletusvoor, mis toimub 28. augustil.


Kolmas hääletusvoor leidis aset 28. augustil, 2001.

Vabariigi Valimiskomisjon tegi teise kolmanda hääletusvooru häälte lugemisel kindlaks järgmised arvud:

1. Valijate nimekirja kantud Riigikogu liikmete arv101
2. Hääletamissedeli saanud Riigikogu liikmete arv99
3. Hääletamisest osavõtnud Riigikogu liikmete arv90
4. Kehtetute hääletamissedelite arv0
5. Märgistamata (ristita) hääletamissedelite arv24

KandidaatHääli
Peeter Kreitzberg33
Peeter Tulviste33

Kuna Vabariigi Presidendi valimisel Riigikogus ei saavutanud ükski kandidaat vajalikku Riigikogu koosseisu kahekolmandikulist häälteenamust, kutsus Riigikogu esimees kokku valimiskogu 21. septembriks, 2001.

Valimine valimiskogus

Esimene hääletusvoor leidis aset 21. septembril, 2001.

Vabariigi Valimiskomisjon tegi esimese hääletusvooru häälte lugemisel kindlaks järgmised arvud:

1. Valijate nimekirja kantud valimiskogu liikmete arv367
2. Hääletamissedeli saanud valimiskogu liikmete arv366
3. Hääletamisest osavõtnud valimiskogu liikmete arv366
4. Kehtetute hääletamissedelite arv0
5. Märgistamata (ristita) hääletamissedelite arv1

KandidaatHääli
Peeter Kreitzberg72
Arnold Rüütel114
Toomas Savi90
Peeter Tulviste89

Kuna ühegi kandidaadi poolt ei hääletanud hääletamisest osavõtnud valimiskogu liikmete enamus, peeti 21. septembril teine hääletusvoor.


Teine hääletusvoor leidis aset 21. septembril, 2001.

Vabariigi Valimiskomisjon tegi teise hääletusvooru häälte lugemisel kindlaks järgmised arvud:

1. Valijate nimekirja kantud valimiskogu liikmete arv367
2. Hääletamissedeli saanud valimiskogu liikmete arv366
3. Hääletamisest osavõtnud valimiskogu liikmete arv366
4. Kehtetute hääletamissedelite arv2
5. Märgistamata (ristita) hääletamissedelite arv23

KandidaatHääli
Arnold Rüütel186
Toomas Savi155

Arnold Rüütel kogus üle 50% hääletamisest osavõtnud valimiskogu liikmete häältest ja osutus seega valituks Vabariigi Presidendiks.

 

+ + +