Vabariigi Presidendi valimine 2011. aastal

Valimine Riigikogus

Esimene hääletusvoor toimus 29 augustil, 2011.

Vabariigi Valimiskomisjon tegi esimese hääletusvooru häälte lugemisel kindlaks järgmised arvud:

1. Valijate nimekirja kantud Riigikogu liikmete arv101
2. Hääletamissedeli saanud Riigikogu liikmete arv101
3. Hääletamisest osavõtnud Riigikogu liikmete arv101
4. Kehtetute hääletamissedelite arv2
5. Märgistamata (ristita) hääletamissedelite arv1

KandidaatHääli
Toomas Hendrik Ilves73
Indrek Tarand25

Vabariigi Presidendi valimise seaduse § 13 lõike 2 alusel ning juhindudes § 16 lõikest 2 Vabariigi Valimiskomisjon otsustab tunnistada Toomas Hendrik Ilves valituks Vabariigi Presidendiks.
 

+ + +