Eesti keeles
In English

Abja vald

Valimisjaoskond nr 1

Hääletamise koht valimispäeval: Pärnu mnt 28 Abja-Paluoja (Abja Kultuurimaja)
Hääletamise aeg valimispäeval: 9.00-20.00
Sidevahendid: Tel: 43 60 055
Piirid: Abja-Paluoja linn ning Abjaku, Penuja, Saate, Abja-Vanamõisa, Atika, Põlde, Veskimäe ja Sarja külad
Eelhääletamise info: 1., 2. ja 3. juuni Pärnu mnt 28 Abja-Paluoja (Abja Kultuurimaja)
Eelhääletamise aeg: 12.00-20.00
Sidevahendid: Tel: 43 60 055
Esimees: AIME HUNT 56983806
  • Toimub eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda
  • Toimub hääletamine valijatele, kelle elukoha andmed on Rahvastikuregistrisse kantud valla või linna täpsusega

Valimisjaoskond nr 2

Hääletamise koht valimispäeval: Kamara küla (Kamara Lastepäevakodu)
Hääletamise aeg valimispäeval: 9.00-20.00
Sidevahendid: Tel: 4364395
Piirid: Kamara, Lasari, Raamatu, Veelikse, Laatre,Räägu ja Umbsoo külad
Eelhääletamise info: 1., 2. ja 3. juuni Kamara küla (Kamara Lastepäevakodu)
Eelhääletamise aeg: 12.00-20.00
Sidevahendid: Tel: 4364395
Esimees: MALLE PIILE 56466226