Eesti keeles
In English

Aegviidu vald

Valimisjaoskond nr 1

Hääletamise koht valimispäeval: Piibe mnt 13, Aegviidu alev
Hääletamise aeg valimispäeval: 9.00-20.00
Sidevahendid:
Piirid: Aegviidu valla territoorium
Eelhääletamise info: 1., 2. ja 3. juuni Piibe mnt 13, Aegviidu alev
Eelhääletamise aeg: 12.00-20.00
Sidevahendid:
Esimees: EPP LEPIK tel 56501449, epplepyk@hot.ee
  • Toimub eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda
  • Toimub hääletamine valijatele, kelle elukoha andmed on Rahvastikuregistrisse kantud valla või linna täpsusega