Eesti keeles
In English

Alajõe vald

Valimisjaoskond nr 1

Hääletamise koht valimispäeval: Kooli tn 17 Alajõe küla (Alajõe Rahvamaja)
Hääletamise aeg valimispäeval: 9.00-20.00
Sidevahendid: E-post: inna dot zahhalina at alajoevv dot ee
Tel: 56954870
Piirid: Ühtivad Alajõe valla haldusterritooriumi piiridega
Eelhääletamise info: 1., 2. ja 3. juuni Kooli tn 17 Alajõe küla (Alajõe Rahvamaja)
Eelhääletamise aeg: 12.00-20.00
Sidevahendid: E-post: inna dot zahhalina at alajoevv dot ee
Tel: 56954870
Esimees: INNA ZAHHALINA 56954870
  • Toimub eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda
  • Toimub hääletamine valijatele, kelle elukoha andmed on Rahvastikuregistrisse kantud valla või linna täpsusega