Eesti keeles
In English

Alatskivi vald

Valimisjaoskond nr 1

Hääletamise koht valimispäeval: Tartu mnt 1 Alatskivi alevik (Alatskivi vallamaja)
Hääletamise aeg valimispäeval: 9.00-20.00
Sidevahendid:
Piirid: Alatskivi valla haldusterrioorium
Eelhääletamise info: 1., 2. ja 3. juuni Tartu mnt 1 Alatskivi alevik (Alatskivi vallamaja)
Eelhääletamise aeg: 12.00-20.00
Sidevahendid:
Esimees: KALMAR RAUDSEPP kalmar@alatskivi.ee; 5154875
  • Toimub eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda
  • Toimub hääletamine valijatele, kelle elukoha andmed on Rahvastikuregistrisse kantud valla või linna täpsusega