Eesti keeles
In English

Albu vald

Valimisjaoskond nr 1

Hääletamise koht valimispäeval: Albu küla (Albu Valla Rahvamajad Albu hoone)
Hääletamise aeg valimispäeval: 9.00-20.00
Sidevahendid: Tel: 3850794
Piirid: Albu, Järva-Madise, Lehtmetsa, Mõnuvere, Mägede, Peedu, Soosalu, Sugalepa ja Vetepere külad
Eelhääletamise info: 1., 2. ja 3. juuni Albu küla (Albu Valla Rahvamajad Albu hoone)
Eelhääletamise aeg: 12.00-20.00
Sidevahendid: Tel: 3850794
Esimees: MAARIKA AVLOI Tel. 5247418
  • Toimub eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda
  • Toimub hääletamine valijatele, kelle elukoha andmed on Rahvastikuregistrisse kantud valla või linna täpsusega

Valimisjaoskond nr 2

Hääletamise koht valimispäeval: Ahula küla (Albu Valla Rahvamajad Ahula hoone)
Hääletamise aeg valimispäeval: 9.00-20.00
Sidevahendid: Tel: 3832326
Piirid: Ageri, Ahula, Kaalepi, Neitla, Orgmetsa, Pullevere ja Seidla külad
Eelhääletamise info: 1., 2. ja 3. juuni Ahula küla (Albu Valla Rahvamajad Ahula hoone)
Eelhääletamise aeg: 12.00-20.00
Sidevahendid: Tel: 3832326
Esimees: AINO TURB Tel. 5161145