Eesti keeles
In English

Ambla vald

Valimisjaoskond nr 1

Hääletamise koht valimispäeval: Lai 22 Ambla alevik 73502 (Ambla vallamaja)
Hääletamise aeg valimispäeval: 9.00-20.00
Sidevahendid: Tel: 5107331
Tel: 3834240
Piirid: Ambla alevik, Käravete alevik, Raka küla, Jõgisoo küla, Reinevere küla, Roosna küla, Kukevere küla, Märjandi küla
Eelhääletamise info: 1., 2. ja 3. juuni Lai 22 Ambla alevik 73502 (Ambla vallamaja)
Eelhääletamise aeg: 12.00-20.00
Sidevahendid: Tel: 5107331
Tel: 3834240
Esimees: ARVI PENT Tel. 5107331
  • Toimub eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda
  • Toimub hääletamine valijatele, kelle elukoha andmed on Rahvastikuregistrisse kantud valla või linna täpsusega

Valimisjaoskond nr 2

Hääletamise koht valimispäeval: Piibe mnt 27, Aravete alevik 73501 (Aravete Kultuurimaja)
Hääletamise aeg valimispäeval: 9.00-20.00
Sidevahendid: Tel: 5111204
Tel: 3832245
Piirid: Aravete alevik, Sääsküla, Kurisoo, Mägise ja Rava külad
Eelhääletamise info: 1., 2. ja 3. juuni Piibe mnt 27, Aravete alevik 73501 (Aravete Kultuurimaja)
Eelhääletamise aeg: 12.00-20.00
Sidevahendid: Tel: 5111204
Tel: 3832245
Esimees: AGU OJAMÄE Tel. 5111204