Eesti keeles
In English

Avinurme vald

Valimisjaoskond nr 1

Hääletamise koht valimispäeval: Võidu tn 9 Avinurme alevik (Avunurme Kultuurikeskus)
Hääletamise aeg valimispäeval: 9.00-20.00
Sidevahendid: Tel: 5032912
Piirid: Avinurme alevik, Kaevussaare, Kiissa, Kõrve, Kõveriku, Maetsma,Paadenurme, Sälliksaare, Tammessaare, Vadi, Änniksaare külad
Eelhääletamise info: 1., 2. ja 3. juuni Võidu tn 9 Avinurme alevik (Avinurme Kultuurirkeskus)
Eelhääletamise aeg: 12.00-20.00
Sidevahendid: Tel: 5032912
Esimees: ANTS RUMMEL 5032912
  • Toimub eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda
  • Toimub hääletamine valijatele, kelle elukoha andmed on Rahvastikuregistrisse kantud valla või linna täpsusega

Valimisjaoskond nr 2

Hääletamise koht valimispäeval: Ulvi küla Avinurme vald (Ulvi Rahvamaja)
Hääletamise aeg valimispäeval: 9.00-20.00
Sidevahendid: Tel: 5053954
Piirid: Ulvi, Adraku, Alekere, Kõrvemetsa, Laekannu, Lepiksaare külad
Eelhääletamise info: 1., 2. ja 3. juuni Ulvi küla Avinurme vald (Ulvi Rahvamaja)
Eelhääletamise aeg: 12.00-20.00
Sidevahendid: Tel: 5053954
Esimees: URMAS ILVES 5053954