Eesti keeles
In English

Elva linn

Valimisjaoskond nr 1

Hääletamise koht valimispäeval: Kesk 32 Elva linn
Hääletamise aeg valimispäeval: 9.00-20.00
Sidevahendid:
Piirid: Elva linna haldusterritoorium
Eelhääletamise info: 1., 2. ja 3. juuni Kesk 32 Elva linn
Eelhääletamise aeg: 12.00-20.00
Sidevahendid:
Esimees: EVA LÄÄNE Eva.Laane@raad.tartu.ee ; 5184147
  • Toimub eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda
  • Toimub hääletamine valijatele, kelle elukoha andmed on Rahvastikuregistrisse kantud valla või linna täpsusega