Eesti keeles
In English

Emmaste vald

Valimisjaoskond nr 1

Hääletamise koht valimispäeval: Emmaste küla (Emmaste vallamaja)
Hääletamise aeg valimispäeval: 9.00-20.00
Sidevahendid:
Piirid: Emmaste vald
Eelhääletamise info: 1., 2. ja 3. juuni Emmaste küla (Emmaste vallamaja)
Eelhääletamise aeg: 12.00-20.00
Sidevahendid:
Esimees: MARE HIIS 56637518
  • Toimub eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda
  • Toimub hääletamine valijatele, kelle elukoha andmed on Rahvastikuregistrisse kantud valla või linna täpsusega