Eesti keeles
In English

Haaslava vald

Valimisjaoskond nr 1

Hääletamise koht valimispäeval: Kurepalu küla (Priiuse seltsimaja)
Hääletamise aeg valimispäeval: 9.00-20.00
Sidevahendid:
Piirid: Haaslava valla haldusterritoorium
Eelhääletamise info: 1., 2. ja 3. juuni Kurepalu küla (Haaslava vallamaja)
Eelhääletamise aeg: 12.00-20.00
Sidevahendid:
Esimees: MAIRE MANGLUS maire@haaslava.ee; 51993567
  • Toimub eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda
  • Toimub hääletamine valijatele, kelle elukoha andmed on Rahvastikuregistrisse kantud valla või linna täpsusega