Eesti keeles
In English

Halliste vald

Valimisjaoskond nr 1

Hääletamise koht valimispäeval: Klubi tn.3 Halliste alevik (Halliste Rahvamaja)
Hääletamise aeg valimispäeval: 9.00-20.00
Sidevahendid: Tel: 4363103; 55547059
Piirid: Halliste alevik, Hõbemäe, Kulla, Maru, Mulgi, Niguli, Pornuse, Päigiste, Raja, Tilla, Uue-Kariste, Vabamatsi ja Vana-Kariste külad
Eelhääletamise info: 1., 2. ja 3. juuni Klubi tn.3 Halliste alevik (Halliste Rahvamaja)
Eelhääletamise aeg: 12.00-20.00
Sidevahendid: Tel: 4363103; 55547059
Esimees: TIIA TAK 55547059
  • Toimub eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda
  • Toimub hääletamine valijatele, kelle elukoha andmed on Rahvastikuregistrisse kantud valla või linna täpsusega

Valimisjaoskond nr 2

Hääletamise koht valimispäeval: Kaarli küla (Kaarli Rahvamaja)
Hääletamise aeg valimispäeval: 9.00-20.00
Sidevahendid: Tel: 4358855; 53419136
Piirid: Õisu alevik, Ereste, Kaarli, Kalvre,Mõõnaste, Naistevalla, Päidre, Rimmu, Saksaküla, Sammaste, Toosi ja Ülemõisa külad
Eelhääletamise info: 1., 2. ja 3. juuni Kaarli küla (Kaarli Rahvamaja)
Eelhääletamise aeg: 12.00-20.00
Sidevahendid: Tel: 4358855; 53419136
Esimees: IIVI ARGEL 53419136