Eesti keeles
In English

Helme vald

Valimisjaoskond nr 1

Hääletamise koht valimispäeval: Valga-Pärnu mnt 5, Helme alevik (Helme Päevakeskus)
Hääletamise aeg valimispäeval: 9.00-20.00
Sidevahendid: Tel: 56619090
Piirid: Helme alevik, Jõgeveste küla, Kalme küla, Kirikuküla küla, Koorküla küla, Linna küla, Möldre küla, Patküla küla, Roobe küla.
Eelhääletamise info: 1., 2. ja 3. juuni Valga-Pärnu mnt 5, Helme alevik (Helme Päevakeskus)
Eelhääletamise aeg: 12.00-20.00
Sidevahendid: Tel: 56619090
Esimees: LAINE REIMUND 56619090
  • Toimub eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda
  • Toimub hääletamine valijatele, kelle elukoha andmed on Rahvastikuregistrisse kantud valla või linna täpsusega

Valimisjaoskond nr 2

Hääletamise koht valimispäeval: Ala küla (Ala Põhikool)
Hääletamise aeg valimispäeval: 9.00-20.00
Sidevahendid: Tel: 53965947
Piirid: Ala, Taagepera, Kähu, Pilpa, Holdre ja Karjatnurme küla
Eelhääletamise info: 1., 2. ja 3. juuni Ala küla (Ala Põhikool)
Eelhääletamise aeg: 12.00-20.00
Sidevahendid: Tel: 53965947
Esimees: AILI KUŠKIS 53965947