Eesti keeles
In English

Häädemeeste vald

Valimisjaoskond nr 1

Hääletamise koht valimispäeval: Pärnu mnt.13 , Häädemeeste alevik (vallamaja)
Hääletamise aeg valimispäeval: 9.00-20.00
Sidevahendid: E-post: toomas dot abel at haademeeste dot ee
Tel: 5024903
Piirid: Arumetsa küla, Häädemeeste alevik, Jaagupi küla, Krundiküla küla, Papisilla küla, Pulgoja küla, Rannametsa küla, Sooküla küla, Soometsa küla ja Võidu küla
Eelhääletamise info: 1., 2. ja 3. juuni Pärnu mnt.13 , Häädemeeste alevik (vallamaja)
Eelhääletamise aeg: 12.00-20.00
Sidevahendid: E-post: toomas dot abel at haademeeste dot ee
Tel: 5024903
Esimees: TOOMAS ABEL toomas.abel@haademeeste.ee, 5024903
  • Toimub eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda
  • Toimub hääletamine valijatele, kelle elukoha andmed on Rahvastikuregistrisse kantud valla või linna täpsusega

Valimisjaoskond nr 2

Hääletamise koht valimispäeval: Kabli küla (Kabli Seltsimaja)
Hääletamise aeg valimispäeval: 9.00-20.00
Sidevahendid: E-post: ehaleppik at hot dot ee
Tel: 5022059
Piirid: Kabli küla, Majaka küla, Orajõe küla ja Penu küla
Eelhääletamise info: 1., 2. ja 3. juuni Kabli küla (Kabli Seltsimaja)
Eelhääletamise aeg: 12.00-20.00
Sidevahendid: E-post: ehaleppik at hot dot ee
Tel: 5022059
Esimees: EHA LEPPIK ehaleppok@hot.ee, 5022059

Valimisjaoskond nr 3

Hääletamise koht valimispäeval: Massiaru küla (Massiaru Algkool)
Hääletamise aeg valimispäeval: 9.00-20.00
Sidevahendid: E-post: massiarukool1 at hot dot ee
Tel: 56232276
Piirid: Massiaru küla, Nepste küla, Urissaare küla ja Uuemaa küla
Eelhääletamise info: 1., 2. ja 3. juuni Massiaru küla (Massiaru Algkool)
Eelhääletamise aeg: 12.00-20.00
Sidevahendid: E-post: massiarukool1 at hot dot ee
Tel: 56232276
Esimees: LY PÕLDUR massiarukool1@hot.ee, 56232276

Valimisjaoskond nr 4

Hääletamise koht valimispäeval: Treimani küla (Treimani Rahvamaja)
Hääletamise aeg valimispäeval: 9.00-20.00
Sidevahendid: E-post: sveta at haademeeste dot ee
Tel: 5076482
Piirid: Ikla küla, Metsapoole küla ja Treimani küla
Eelhääletamise info: 1., 2. ja 3. juuni Treimani küla (Treimani Rahvamaja)
Eelhääletamise aeg: 12.00-20.00
Sidevahendid: E-post: sveta at haademeeste dot ee
Tel: 5076482
Esimees: SVETLANA JÕEKÄÄR sveta@haademeeste.ee, 5076482