Eesti keeles
In English

Iisaku vald

Valimisjaoskond nr 1

Hääletamise koht valimispäeval: Tartu mnt 56, Iisaku alevik (Iisaku vallamaja)
Hääletamise aeg valimispäeval: 9.00-20.00
Sidevahendid: E-post: ivv at ivv dot ee
Tel: 5186360
Piirid: Piirid ühtivad Iisaku valla haldusterritooriumi piiridega
Eelhääletamise info: 1., 2. ja 3. juuni Tartu mnt 56, Iisaku alevik (Iisaku vallamaja)
Eelhääletamise aeg: 12.00-20.00
Sidevahendid: Tel: 5186360
Esimees: ILOR TEEVÄLI 5186360
  • Toimub eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda
  • Toimub hääletamine valijatele, kelle elukoha andmed on Rahvastikuregistrisse kantud valla või linna täpsusega