Eesti keeles
In English

Illuka vald

Valimisjaoskond nr 1

Hääletamise koht valimispäeval: Illuka vald, Kuremäe küla (Kuremäe Raamatukogu)
Hääletamise aeg valimispäeval: 9.00-20.00
Sidevahendid: E-post: ingrid at alutaguse dot ee
Tel: 53454204
Piirid: Ongassaare, Kaidma, Kuremäe, Puhatu, Kaatermu, Kivinõmme, Kamarna, Agusalu, Jaama, Karoli, Permisküla, Kuningaküla.
Eelhääletamise info: 1., 2. ja 3. juuni Illuka vald, Kuremäe küla (Kuremäe Raamatukogu)
Eelhääletamise aeg: 12.00-20.00
Sidevahendid: Tel: 53454204
Esimees: INGRID BLOK 53454204
  • Toimub eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda
  • Toimub hääletamine valijatele, kelle elukoha andmed on Rahvastikuregistrisse kantud valla või linna täpsusega

Valimisjaoskond nr 2

Hääletamise koht valimispäeval: Kurtna küla (Kurtna Noortekeskus)
Hääletamise aeg valimispäeval: 9.00-20.00
Sidevahendid: E-post: vellojuursalu at hot dot ee
Tel: 56155299
Piirid: Rausvere, Vasavere, Kurtna, Edivere, Konsu, Illuka, Ohakvere.
Eelhääletamise info: 1., 2. ja 3. juuni Kurtna küla (Kurtna Noortekeskus)
Eelhääletamise aeg: 12.00-20.00
Sidevahendid: Tel: 56155299
Esimees: VELLO JUURSALU 56155299