Eesti keeles
In English

Imavere vald

Valimisjaoskond nr 1

Hääletamise koht valimispäeval: Imavere küla (Imavere vallamaja)
Hääletamise aeg valimispäeval: 9.00-20.00
Sidevahendid: Tel: 3897553
Piirid: Imavere valla haldusterritoorium
Eelhääletamise info: 1., 2. ja 3. juuni Imavere küla (Imavere vallamaja)
Eelhääletamise aeg: 12.00-20.00
Sidevahendid: Tel: 3897553
Esimees: RAIVO TAMM Mob. 5207265; raivo.tamm@imaverepk.ee
  • Toimub eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda
  • Toimub hääletamine valijatele, kelle elukoha andmed on Rahvastikuregistrisse kantud valla või linna täpsusega