Eesti keeles
In English

Juuru vald

Valimisjaoskond nr 1

Hääletamise koht valimispäeval: Tallinna mnt 27, Juuru alevik (Juuru Rahvamaja)
Hääletamise aeg valimispäeval: 9.00-20.00
Sidevahendid:
Piirid: Juuru alevik, Vankse, Härgla, Mahtra, Atla, Orguse, Hõreda, Maidla küla.
Eelhääletamise info: 1., 2. ja 3. juuni Tallinna mnt 27, Juuru alevik (Juuru Rahvamaja)
Eelhääletamise aeg: 12.00-20.00
Sidevahendid:
Esimees: ILVE TOMMINGAS 53435518
  • Toimub eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda
  • Toimub hääletamine valijatele, kelle elukoha andmed on Rahvastikuregistrisse kantud valla või linna täpsusega

Valimisjaoskond nr 2

Hääletamise koht valimispäeval: Keskuse 9-8, Järlepa küla (Järlepa Raamatukogu)
Hääletamise aeg valimispäeval: 9.00-20.00
Sidevahendid:
Piirid: Lõiguse, Pirgu, Järlepa ja Jaluse küla
Eelhääletamise info: 1., 2. ja 3. juuni Keskuse 9-8, Järlepa küla (Järlepa Raamatukogu)
Eelhääletamise aeg: 12.00-20.00
Sidevahendid:
Esimees: KATRIN KUKK 58310013