Eesti keeles
In English

Jõgeva vald

Valimisjaoskond nr 1

Hääletamise koht valimispäeval: Laiuse Alevik (Laiuse Põllumajanduse Osaühing)
Hääletamise aeg valimispäeval: 9.00-20.00
Sidevahendid: Tel: 7766137
Piirid: Laiuse alevik, Vilina, Palupere, Raaduvere, Lõpe, Laiusevälja ja Alavere küla
Eelhääletamise info: 1., 2. ja 3. juuni Laiuse Alevik (Laiuse Põllumajanduse Osaühing)
Eelhääletamise aeg: 12.00-20.00
Sidevahendid: Tel: 7766137
Esimees: JAAN OKS 5240434

Valimisjaoskond nr 2

Hääletamise koht valimispäeval: Kuremaa alevik (Kuremaa Lasteaed-Algkool)
Hääletamise aeg valimispäeval: 9.00-20.00
Sidevahendid: Tel: 53427759
Piirid: Kuremaa alevik, Kaude, Lemuvere, Soomevere, Kivijärve, Teilma ja Mooritsa küla
Eelhääletamise info: 1., 2. ja 3. juuni Kuremaa alevik (Kuremaa Lasteaed-Algkool)
Eelhääletamise aeg: 12.00-20.00
Sidevahendid: Tel: 53427759
Esimees: MARGE VÄLJAOTS 5203062

Valimisjaoskond nr 3

Hääletamise koht valimispäeval: Vaimastvere küla (Vaimastvere kool)
Hääletamise aeg valimispäeval: 9.00-20.00
Sidevahendid: Tel: 5274865
Piirid: Vaimastvere, Endla, Kärde, Tooma, Vägeva, Selli, Rohe, Kõola, Pedja, Kaera, Paduvere küla
Eelhääletamise info: 1., 2. ja 3. juuni Vaimastvere küla (Vaimastvere kool)
Eelhääletamise aeg: 12.00-20.00
Sidevahendid: Tel: 5274865
Esimees: JAANUS TERAS 5274865

Valimisjaoskond nr 4

Hääletamise koht valimispäeval: Jõgeva alevik (Jõgeva Sordiaretuse Instituut)
Hääletamise aeg valimispäeval: 9.00-20.00
Sidevahendid: Tel: 53499149
Piirid: Jõgeva alevik, Liivoja, Mõisamaa, Ellakvere, Võduvere, Võikvere, Kurista, Õuna, Viruvere ja Vana-Jõgeva küla
Eelhääletamise info: 1., 2. ja 3. juuni Jõgeva alevik (Jõgeva Sordiaretuse Instituut)
Eelhääletamise aeg: 12.00-20.00
Sidevahendid: Tel: 53499149
Esimees: VALLI TOOMING 53499149
  • Toimub eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda
  • Toimub hääletamine valijatele, kelle elukoha andmed on Rahvastikuregistrisse kantud valla või linna täpsusega

Valimisjaoskond nr 5

Hääletamise koht valimispäeval: Siimusti alevik (Siimusti Lasteaed-Algkool)
Hääletamise aeg valimispäeval: 9.00-20.00
Sidevahendid: Tel: 5165817
Piirid: Siimusti alevik, Painküla, Pakaste, Väljaotsa, Patjala ja Kassinurme küla
Eelhääletamise info: 1., 2. ja 3. juuni Siimusti alevik (Siimusti Lasteaed-Algkool)
Eelhääletamise aeg: 12.00-20.00
Sidevahendid: Tel: 5165817
Esimees: AIN MALM 5165817