Eesti keeles
In English

Jõgeva linn

Valimisjaoskond nr 1

Hääletamise koht valimispäeval: Aia 6, Jõgeva linn (Jõgeva Kultuurikeskus)
Hääletamise aeg valimispäeval: 9.00-20.00
Sidevahendid: Tel: 772 1987
Piirid: Jõgeva linna territoorium
Eelhääletamise info: 1., 2. ja 3. juuni Aia 6, Jõgeva linn (Jõgeva Kultuurikeskus)
Eelhääletamise aeg: 12.00-20.00
Sidevahendid: Tel: 772 1987
Esimees: JAAN JÄRV 522 0940
  • Toimub eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda
  • Toimub hääletamine valijatele, kelle elukoha andmed on Rahvastikuregistrisse kantud valla või linna täpsusega