Eesti keeles
In English

Järva-Jaani vald

Valimisjaoskond nr 1

Hääletamise koht valimispäeval: Pikk tn. 58, Järva-Jaani alev (Järva-Jaani Kultuurimaja)
Hääletamise aeg valimispäeval: 9.00-20.00
Sidevahendid: Tel: 3863377
Piirid: valla haldusterritoorium
Eelhääletamise info: 1., 2. ja 3. juuni Pikk tn. 58, Järva-Jaani alev (Järva-Jaani Kultuurimaja)
Eelhääletamise aeg: 12.00-20.00
Sidevahendid: Tel: 3863286
Esimees: KÜLLI MITT Tel. 5069087
  • Toimub eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda
  • Toimub hääletamine valijatele, kelle elukoha andmed on Rahvastikuregistrisse kantud valla või linna täpsusega