Eesti keeles
In English

Kadrina vald

Valimisjaoskond nr 1

Hääletamise koht valimispäeval: Viru 14, Kadrina alevik (Kadrina Rahvamaja)
Hääletamise aeg valimispäeval: 9.00-20.00
Sidevahendid:
Piirid: Kadrina alevik, Arbavere, Ama, Hõbeda, Jõepere, Jõetaguse, Kadapiku, Kallukse, Kihlevere, Kiku, Kõrveküla, Leikude, Loobu, Läsna, Mõndavere, Mäo, Neeruti, Ohepalu, Pariisi, Põima, Ridaküla, Rõmeda, Salda, Tokolopi, Udriku, Uku, Undla, Vaiatu, Viitna, Vohnja, Võduvere, Võipere
Eelhääletamise info: 1., 2. ja 3. juuni Viru 14, Kadrina alevik (Kadrina Rahvamaja)
Eelhääletamise aeg: 12.00-20.00
Sidevahendid:
Esimees: JAAN RUMMI
  • Toimub eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda
  • Toimub hääletamine valijatele, kelle elukoha andmed on Rahvastikuregistrisse kantud valla või linna täpsusega

Valimisjaoskond nr 2

Hääletamise koht valimispäeval: Tõnismäe 18, Hulja alevik (Kadrina lasteaia Sipsik Hulja rühmad)
Hääletamise aeg valimispäeval: 9.00-20.00
Sidevahendid:
Piirid: Hulja alevik, Härjadi, Lante, Orutaguse, Saukse, Tirbiku, Vandu külad
Eelhääletamise info: 1., 2. ja 3. juuni Tõnismäe 18, Hulja alevik (Kadrina lasteaia Sipsik Hulja rühmad)
Eelhääletamise aeg: 12.00-20.00
Sidevahendid:
Esimees: LEA VILTROP