Eesti keeles
In English

Kaisma vald

Valimisjaoskond nr 1

Hääletamise koht valimispäeval: Kaisma küla (Kaisma Vallavalitsus)
Hääletamise aeg valimispäeval: 9.00-20.00
Sidevahendid: E-post: margus at kaisma dot ee
Tel: 4493449
Piirid: Kaisma valla piirid
Eelhääletamise info: 1., 2. ja 3. juuni Kaisma küla (Kaisma Vallavalitsus)
Eelhääletamise aeg: 12.00-20.00
Sidevahendid: E-post: margus at kaisma dot ee
Tel: 4493449
Esimees: MARGUS PIKKOR margus@kaisma.ee, 5293749
  • Toimub eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda
  • Toimub hääletamine valijatele, kelle elukoha andmed on Rahvastikuregistrisse kantud valla või linna täpsusega