Eesti keeles
In English

Kaiu vald

Valimisjaoskond nr 1

Hääletamise koht valimispäeval: Kasvandu tee 17, Kaiu alevik (Kaiu Rahvamaja)
Hääletamise aeg valimispäeval: 9.00-20.00
Sidevahendid:
Piirid: Kaiu valla piir
Eelhääletamise info: 1., 2. ja 3. juuni Kasvandu tee 17, Kaiu alevik (Kaiu Rahvamaja)
Eelhääletamise aeg: 12.00-20.00
Sidevahendid:
Esimees: SULEV VIIRON 5297458
  • Toimub eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda
  • Toimub hääletamine valijatele, kelle elukoha andmed on Rahvastikuregistrisse kantud valla või linna täpsusega