Eesti keeles
In English

Kallaste linn

Valimisjaoskond nr 1

Hääletamise koht valimispäeval: Oja 28, Kallaste linn (Kallaste Keskkool)
Hääletamise aeg valimispäeval: 9.00-20.00
Sidevahendid:
Piirid: Kallaste linna haldusterritoorium
Eelhääletamise info: 1., 2. ja 3. juuni Sõpruse 4, Kallaste linn (Kallaste linnavalitsus)
Eelhääletamise aeg: 12.00-20.00
Sidevahendid:
Esimees: ÜLLAR REINO yllar@kallaste.ee; 5181679
  • Toimub eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda
  • Toimub hääletamine valijatele, kelle elukoha andmed on Rahvastikuregistrisse kantud valla või linna täpsusega