Eesti keeles
In English

Kambja vald

Valimisjaoskond nr 1

Hääletamise koht valimispäeval: Kesk 2, Kambja alevik (Kambja vallamaja)
Hääletamise aeg valimispäeval: 9.00-20.00
Sidevahendid:
Piirid: Kambja alevik, Aakaru, Ivaste, Kaatsi, Kammeri, Kavandu, Kodijärve, Kullaga, Madise, Mäeküla, Oomiste, Paali, Palumäe, Pangodi, Pulli, Pühi, Raanitsa, Reolasoo, Riiviku, Sulu, Suure-Kambja, Tatra, Virulase, Visnapuu külad
Eelhääletamise info: 1., 2. ja 3. juuni Kesk 2, Kambja alevik (Kambja vallamaja)
Eelhääletamise aeg: 12.00-20.00
Sidevahendid:
Esimees: REET KIURU reet@kambja.ee; 7416335
  • Toimub eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda
  • Toimub hääletamine valijatele, kelle elukoha andmed on Rahvastikuregistrisse kantud valla või linna täpsusega

Valimisjaoskond nr 2

Hääletamise koht valimispäeval: Vana-Kuuste küla (Kuuste Kool)
Hääletamise aeg valimispäeval: 9.00-20.00
Sidevahendid:
Piirid: Kõrkküla, Lalli, Rebase, Sipe, Sirvaku, Talvikese, Vana-Kuuste külad
Eelhääletamise info: 1., 2. ja 3. juuni Vana-Kuuste küla (Kuuste Kool)
Eelhääletamise aeg: 12.00-20.00
Sidevahendid:
Esimees: EDDA LINTS edda@kuuste.ee; 7418142