Eesti keeles
In English

Kareda vald

Valimisjaoskond nr 1

Hääletamise koht valimispäeval: Peetri alevik (Kareda valla halduskeskus)
Hääletamise aeg valimispäeval: 9.00-20.00
Sidevahendid: Tel: 5052932
Tel: 3849020
Piirid: Kareda valla haldusterritoorium
Eelhääletamise info: 1., 2. ja 3. juuni Peetri alevik (Kareda valla halduskeskus)
Eelhääletamise aeg: 12.00-20.00
Sidevahendid: Tel: 5052932
Tel: 3849020
Esimees: TRIIN POBBOL Tel. 5207938; triin@kareda.ee
  • Toimub eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda
  • Toimub hääletamine valijatele, kelle elukoha andmed on Rahvastikuregistrisse kantud valla või linna täpsusega