Eesti keeles
In English

Karula vald

Valimisjaoskond nr 1

Hääletamise koht valimispäeval: Lüllemäe küla (Karula Vallavalitsus)
Hääletamise aeg valimispäeval: 9.00-20.00
Sidevahendid: Tel: 53873978
Piirid: Karula valla haldusterritoorium
Eelhääletamise info: 1., 2. ja 3. juuni Lüllemäe küla (Karula Vallavalitsus)
Eelhääletamise aeg: 12.00-20.00
Sidevahendid: Tel: 53873978
Esimees: MAIRE KANNULUIK 53873978
  • Toimub eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda
  • Toimub hääletamine valijatele, kelle elukoha andmed on Rahvastikuregistrisse kantud valla või linna täpsusega