Eesti keeles
In English

Kihelkonna vald

Valimisjaoskond nr 1

Hääletamise koht valimispäeval: Pargi 2, Kihelkonna alevik (Kihelkonna vallamaja)
Hääletamise aeg valimispäeval: 9.00-20.00
Sidevahendid: Tel: 454 6531
Piirid: kogu valla territoorium
Eelhääletamise info: 1., 2. ja 3. juuni Pargi 2, Kihelkonna alevik (Kihelkonna Vallamaja)
Eelhääletamise aeg: 12.00-20.00
Sidevahendid: Tel: 4546531
Esimees: TIINA METSMAA 5046863
  • Toimub eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda
  • Toimub hääletamine valijatele, kelle elukoha andmed on Rahvastikuregistrisse kantud valla või linna täpsusega