Eesti keeles
In English

Kihnu vald

Valimisjaoskond nr 1

Hääletamise koht valimispäeval: Linaküla küla (Kihnu rahvamaja)
Hääletamise aeg valimispäeval: 9.00-20.00
Sidevahendid: Tel: 53456028
Piirid: Kihnu saar: Lemsi küla, Linaküla küla, Rootsiküla küla, Sääre küla
Eelhääletamise info: 1., 2. ja 3. juuni Linaküla küla (Kihnu rahvamaja)
Eelhääletamise aeg: 12.00-20.00
Sidevahendid: Tel: 53456028
Esimees: TEELE LEAS 53456028
  • Toimub eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda
  • Toimub hääletamine valijatele, kelle elukoha andmed on Rahvastikuregistrisse kantud valla või linna täpsusega