Eesti keeles
In English

Kiili vald

Valimisjaoskond nr 1

Hääletamise koht valimispäeval: Kooli 1, Kiili alevik (Kiili Gümnaasium)
Hääletamise aeg valimispäeval: 9.00-20.00
Sidevahendid:
Piirid: Kiili valla piir
Eelhääletamise info: 1., 2. ja 3. juuni Nabala tee 2a, Kiili alevik (Kiili vallamaja)
Eelhääletamise aeg: 12.00-20.00
Sidevahendid:
Esimees: BENNO JOHANSON tel 5105161, benno.johanson@kiilivald.ee
  • Toimub eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda
  • Toimub hääletamine valijatele, kelle elukoha andmed on Rahvastikuregistrisse kantud valla või linna täpsusega