Eesti keeles
In English

Kiviõli linn

Valimisjaoskond nr 1

Hääletamise koht valimispäeval: Viru 14, Kiviõli (Kiviõli I Keskkool)
Hääletamise aeg valimispäeval: 9.00-20.00
Sidevahendid: Tel: 58106024
Piirid: Kiviõli linna haldusterritoorium
Eelhääletamise info: 1., 2. ja 3. juuni Viru 14, Kiviõli (Kiviõli I Keskkool)
Eelhääletamise aeg: 12.00-20.00
Sidevahendid: Tel: 58106024
Esimees: AILI ROHTLA 58106024
  • Toimub eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda
  • Toimub hääletamine valijatele, kelle elukoha andmed on Rahvastikuregistrisse kantud valla või linna täpsusega