Eesti keeles
In English

Koeru vald

Valimisjaoskond nr 1

Hääletamise koht valimispäeval: Paide tee 5 , Koeru (Koeru Vallamaja)
Hääletamise aeg valimispäeval: 9.00-20.00
Sidevahendid: Tel: 384 6300
Piirid: Koeru valla haldusterritoorium
Eelhääletamise info: 1., 2. ja 3. juuni Paide tee 5 , Koeru (Koeru Vallamaja)
Eelhääletamise aeg: 12.00-20.00
Sidevahendid: Tel: 384 6300
Esimees: VÄINO TIPPI Tel. 514 3165
  • Toimub eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda
  • Toimub hääletamine valijatele, kelle elukoha andmed on Rahvastikuregistrisse kantud valla või linna täpsusega