Eesti keeles
In English

Kohtla vald

Valimisjaoskond nr 1

Hääletamise koht valimispäeval: Järve küla 10, Järve küla (Järve küla Noortekeskus)
Hääletamise aeg valimispäeval: 9.00-20.00
Sidevahendid: Tel: 56504389
Piirid: Kohtla valla haldusterritooriumi piirid
Eelhääletamise info: 1., 2. ja 3. juuni Järve küla 10, Järve küla (Järve küla Noortekeskus)
Eelhääletamise aeg: 12.00-20.00
Sidevahendid: Tel: 56504389
Esimees: TATJANA OLESK 56504389
  • Toimub eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda
  • Toimub hääletamine valijatele, kelle elukoha andmed on Rahvastikuregistrisse kantud valla või linna täpsusega