Eesti keeles
In English

Kohtla-Nõmme vald

Valimisjaoskond nr 1

Hääletamise koht valimispäeval: Kooli t.9, Kohtla-Nõmme (Kohtla-Nõmme Rahvamaja)
Hääletamise aeg valimispäeval: 9.00-20.00
Sidevahendid: E-post: moonika dot raitsak at kohtlanomme dot ee
Tel: 33 25174 , 56255050
Piirid: Kohtla-Nõmme vald tervikuna
Eelhääletamise info: 1., 2. ja 3. juuni Kooli t.9, Kohtla-Nõmme (Kohtla-Nõmme Rahvamaja)
Eelhääletamise aeg: 12.00-20.00
Sidevahendid: Tel: 33 25174 , 56255050
Esimees: MOONIKA RÄITSAK 56255050
  • Toimub eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda
  • Toimub hääletamine valijatele, kelle elukoha andmed on Rahvastikuregistrisse kantud valla või linna täpsusega