Eesti keeles
In English

Koigi vald

Valimisjaoskond nr 1

Hääletamise koht valimispäeval: Koigi küla (Koigi vallamaja)
Hääletamise aeg valimispäeval: 9.00-20.00
Sidevahendid: Tel: 3846433
Piirid: Koigi, Prandi, Tamsi, Huuksi, Väike-Kareda, Kahala, Keri, Sõrandu ja Silmsi küla
Eelhääletamise info: 1., 2. ja 3. juuni Koigi küla (Koigi vallamaja)
Eelhääletamise aeg: 12.00-20.00
Sidevahendid: Tel: 3846433
Esimees: ANNE UUS Tel. 3846432; anne@koigi.ee
  • Toimub eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda
  • Toimub hääletamine valijatele, kelle elukoha andmed on Rahvastikuregistrisse kantud valla või linna täpsusega

Valimisjaoskond nr 2

Hääletamise koht valimispäeval: Päinurme küla (Päinurme Päevakeskus)
Hääletamise aeg valimispäeval: 9.00-20.00
Sidevahendid: Tel: 3869447
Piirid: Päinurme, Ülejõe, Lähevere, Rutikvere ja Vaali küla
Eelhääletamise info: 1., 2. ja 3. juuni Päinurme küla (Päinurme Päevakeskus)
Eelhääletamise aeg: 12.00-20.00
Sidevahendid: Tel: 3869447
Esimees: ARVO IMSI Tel. 5098413