Eesti keeles
In English

Kolga-Jaani vald

Valimisjaoskond nr 1

Hääletamise koht valimispäeval: Viljandi mnt.6 Kolga-Jaani alevik (Kolga-Jaani vallamaja)
Hääletamise aeg valimispäeval: 9.00-20.00
Sidevahendid: Tel: valimiste päeval 4328184
Tel: eelhääletamisel 4328169
Piirid: Kolga-Jaani alevik, Eesnurga, Taganurga, Odiste,Oorgu, Parika, Järtsaare ja Vissuvere külad
Eelhääletamise info: 1., 2. ja 3. juuni Viljandi mnt.6 Kolga-Jaani alevik (Kolga-Jaani vallamaja)
Eelhääletamise aeg: 12.00-20.00
Sidevahendid: Tel: valimiste päeval 4328184
Tel: eelhääletamisel 4328169
Esimees: KALEV PAJUMÄGI 5097320
  • Toimub eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda
  • Toimub hääletamine valijatele, kelle elukoha andmed on Rahvastikuregistrisse kantud valla või linna täpsusega

Valimisjaoskond nr 2

Hääletamise koht valimispäeval: Leie küla (Leie LHÜ kontorihoone)
Hääletamise aeg valimispäeval: 9.00-20.00
Sidevahendid: Tel: 4395167; 53949899
Piirid: Leie, Lalsi, Lätkalu, Meleski, Vaibla, Oiu, Otiküla ja Kaavere külad
Eelhääletamise info: 1., 2. ja 3. juuni Leie küla (Leie LHÜ kontorihoone)
Eelhääletamise aeg: 12.00-20.00
Sidevahendid: Tel: 4395167; 53949899
Esimees: HELLE ESNA 53949899