Eesti keeles
In English

Konguta vald

Valimisjaoskond nr 1

Hääletamise koht valimispäeval: Annikoru küla (Konguta Rahvamaja)
Hääletamise aeg valimispäeval: 9.00-20.00
Sidevahendid:
Piirid: Konguta valla haldusterritoorium
Eelhääletamise info: 1., 2. ja 3. juuni Annikoru küla (Konguta Rahvamaja)
Eelhääletamise aeg: 12.00-20.00
Sidevahendid:
Esimees: RIINA SAVISAAR riina@konguta.ee; 7310436
  • Toimub eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda
  • Toimub hääletamine valijatele, kelle elukoha andmed on Rahvastikuregistrisse kantud valla või linna täpsusega