Eesti keeles
In English

Koonga vald

Valimisjaoskond nr 1

Hääletamise koht valimispäeval: Koonga küla (Koonga vallamaja)
Hääletamise aeg valimispäeval: 9.00-20.00
Sidevahendid: Tel: 5250915
Piirid: Koonga, Maikse, Järve, Kibura, Kurese, Parasmaa, Kõima, Tamme, Hõbeda, Ura, Naissoo, Pikavere, Iska, Joonuse, Salevere, Kuhu, Võrungi, Õepa, Irta, Jänistvere, Kiisamaa, Nedrema, Võitra, Karuba,Tarva, Urita, Veltsa, Emmu, Vastaba, Mihkli ja Piisu külad.
Eelhääletamise info: 1., 2. ja 3. juuni Koonga küla (Koonga vallamaja)
Eelhääletamise aeg: 12.00-20.00
Sidevahendid: Tel: 5250915
Esimees: MALLE TAMSALU koongasots@hot.ee, 5250915
  • Toimub eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda
  • Toimub hääletamine valijatele, kelle elukoha andmed on Rahvastikuregistrisse kantud valla või linna täpsusega

Valimisjaoskond nr 2

Hääletamise koht valimispäeval: Lõpe küla (Lõpe klubi)
Hääletamise aeg valimispäeval: 9.00-20.00
Sidevahendid: Tel: 56600540
Tel: 56561217
Piirid: Kalli, Nätsi, Palatu, Lõpe, Peantse, Rabavere ja Paimvere külad.
Eelhääletamise info: 1., 2. ja 3. juuni Lõpe küla (Lõpe klubi)
Eelhääletamise aeg: 12.00-20.00
Sidevahendid: Tel: 56600540
Tel: 56561217
Esimees: KRISTEL ROHUMÄGI krikuk@hot.ee, 56600540

Valimisjaoskond nr 3

Hääletamise koht valimispäeval: Oidrema küla (Oidrema Külakeskus)
Hääletamise aeg valimispäeval: 9.00-20.00
Sidevahendid: Tel: 58039542
Piirid: Oidrema, Karinõmme, Tõitse ja Sookatse külad.
Eelhääletamise info: 1., 2. ja 3. juuni Oidrema küla (Oidrema Külakeskus)
Eelhääletamise aeg: 12.00-20.00
Sidevahendid: Tel: 58039542
Esimees: MERIKE PIKKMETS pikkmets@hot.ee, 58039542