Eesti keeles
In English

Kullamaa vald

Valimisjaoskond nr 1

Hääletamise koht valimispäeval: Kullamaa küla (Kullamaa Kultuurimaja)
Hääletamise aeg valimispäeval: 9.00-20.00
Sidevahendid: Tel: 472 4760
Piirid: Valimisjaoskonna piirid ühtivad valla piiridega
Eelhääletamise info: 1., 2. ja 3. juuni Kullamaa küla (Kullamaa Vallavalitsus)
Eelhääletamise aeg: 12.00-20.00
Sidevahendid: Tel: 472 4760
Esimees: IMBI POST 477 5757
  • Toimub eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda
  • Toimub hääletamine valijatele, kelle elukoha andmed on Rahvastikuregistrisse kantud valla või linna täpsusega