Eesti keeles
In English

Kunda linn

Valimisjaoskond nr 1

Hääletamise koht valimispäeval: Kasemäe 19, Kunda (Kunda Linnavalitsus)
Hääletamise aeg valimispäeval: 9.00-20.00
Sidevahendid: Fax: 3255962
Tel: 3255960
Piirid: Kunda linn
Eelhääletamise info: 1., 2. ja 3. juuni Kasemäe 19, Kunda (Kunda Linnavalitsus)
Eelhääletamise aeg: 12.00-20.00
Sidevahendid: Fax: 3255962
Tel: 3255960
Esimees: MARIKA RAAM
  • Toimub eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda
  • Toimub hääletamine valijatele, kelle elukoha andmed on Rahvastikuregistrisse kantud valla või linna täpsusega