Eesti keeles
In English

Kõlleste vald

Valimisjaoskond nr 1

Hääletamise koht valimispäeval: Pargi 3, Krootuse küla (Kõlleste Vallavalitsus)
Hääletamise aeg valimispäeval: 9.00-20.00
Sidevahendid: E-post: ly at kolleste dot ee
Tel: 7923416
Piirid: Kõlleste vald
Eelhääletamise info: 1., 2. ja 3. juuni Pargi 3, Krootuse küla (Kõlleste Vallavalitsus)
Eelhääletamise aeg: 12.00-20.00
Sidevahendid:
Esimees: LY VÄTSON ly@kolleste.ee
  • Toimub eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda
  • Toimub hääletamine valijatele, kelle elukoha andmed on Rahvastikuregistrisse kantud valla või linna täpsusega